top of page

yükləmə kitabı

BİR MƏSİHÇİ
QURAN

OXUYUR

Xristian nə üçün Quran oxumalıdır? Onu tənqid etmək üçün? İslamı qəbul etmək üçün?  Mən Quranı tənqid etmək istəmirəm. Mən düşüncəli, müdrik, təvazökar və dua ilə dolu olmaq istəyirəm.  Mən müsəlman olmaq istəyirəm? Mən həqiqəti bilmək və onun ardınca getmək istəyirəm. Mənim taleyimi nə irqim, nə mədəniyyətim, nə də valideynlərim təyin etmir. Əgər seçimim varsa? Və əgər həqiqəti seçə bilirəmsə, mən bütün qəlbimlə axtarıb tapdıqdan sonra qərar vermək istəyirəm.


Mənim məqsədim-hörmət axtarmaqdır. Çox vaxt müsəlmanlar və xristianlar paralel dünyalarda yaşayırlar. Quran oxumaq bir-birinə hörmət körpüsü qura bilər. Quran buyurur: " Əgər kitab əhli ilə mübahisə etsəniz, onu ən gözəl şəkildə edin" (Surə 29:46 Əl-Ənkəbut (Hörümçək).

bottom of page